“Partijen op hun woord”

Op 14 oktober worden we geacht een zinvolle stem uit te brengen op politieke partijen en hun mensen die zich kandidaat stellen om het in de gemeenteraad van Overijse en de provincieraad van Vlaams-Brabant voor het zeggen te hebben.

Deze verkiezingen zijn het moment om de kandidaten op hun beleidsintenties aan te spreken. GrondStroom organiseert daarom een verkiezingsdebat waartoe acht politieke partijen van het gemeentelijk en/of provinciaal niveau zijn uitgenodigd.

De volgende partijen bevestigden hun deelname met een vertegenwoordiging van uitzonderlijk kaliber. Danny De Kock en Tom Dehaene (CD&V), Peter Lombaert en An Moerenhout (Groen!), Dirk Dewaet (Leefbaar Overijse), Jan De Broyer en Bart Nevens (N-VA), Inge Lenseclaes (Overijse2002), Sven Willekens en Luk Van Biesen (Open Vld), Jean-Pierre Audag (Plus) Bruno Tobback (SP.a) Philip Claeys (Vlaams Belang).

Michaël Van Droogenbroeck zal als moderator zorgen voor een kort en krachtig debat dat de grondstroom blootlegt hun beleidsintenties:

  • ter versterking van het plaatselijk verenigingsleven;
  • tot behoud van het Vlaams straatbeeld in een landelijke Gordel; en
  • die bijdragen tot betrokkenheid, participatie en inburgering.

Stip alvast “Partijen op hun woord” aan in uw agenda op vrijdag 21 september om 20 uur in de bovenzaal van Ter IJse, Stationsstraat 8 te Overijse.

GrondStroom vzw wordt gevormd door belangstellende inwoners die sinds 2014 samenkomen ter ondersteuning van initiatieven (‘dragen’) die het unieke karakter van de Druivenstreek ten goede komen (‘bewegen’) en het behoud van culturele diversiteit in de hand werken (‘kleuren’).