Betoging voor de vrijheid van de Catalaanse politieke gevangenen!

Betoging voor de vrijheid van de Catalaanse politieke gevangenen, nu zondag 12 november 2017 om 12:00 in het Jubelpark 1000 Brussel

Namens GrondStroom gaan we nu zondag zeker onze zo noodzakelijke steun betuigen. We verzamelen in het hart van Brussel, in de nabijheid van de Europese zone, met als boodschap:

  • het verzuim van de EU om de Spaanse repressie aan te klagen
  • op te roepen tot vrijlating van de Catalaanse politieke gevangenen, en
  • onze steun te betuigen aan het vreedzame protest vanwege de Catalanen.

Vanuit de Druiventreek verzamelen we om 11:15 uur in station Groenendael. Om 11:37 uur stopt er een trein richting Schuman, vlakbij het Jubelpark. In groep is aan de automaat een ticket van 10 ritten het voordeligst.

Aarzel niet dit bericht te delen met vrienden en sympatisanten. Laat je niet weerhouden door het slechte weder, de Catalanen verdienen onze warme steun !

Hopelijk tot dan!

Lees hieronder de oproep van de organisatoren, Assemblea Nacional Catalana (ANC) Brussel


We trekken nu de straat op, kalm, beslist, vreedzaam maar absoluut vastberaden om de vrijheid van onze politieke gevangenen te eisen

vrijheid Catalaanse politieke gevangenen

Video 1

Video 2

Google maps

Vrijheid voor de Catalaanse politieke gevangenen!

Op 27 september 2015 koos de Catalaanse bevolking in een volledig legale verkiezing voor een volkomen legitiem parlement en regering.
Op 1 oktober vond het referendum over de onafhankelijkheid van Catalonië plaats. Die dag beleefden de Catalanen een van de dagen met de meeste sociale cohesie in hun geschiedenis: de burgers verdedigden heldhaftig de stembureaus en het referendum tegen de meest repressieve ingreep van de Spaanse politie sinds het regime van Franco. Die dag stemde het Catalaanse volk voor een onafhankelijke Catalaanse Republiek.
Op 27 oktober voerde het Catalaanse Parlement het mandaat gegeven door het Catalaanse volk bij het referendum uit en riep het de Catalaanse Republiek uit. Enkel en alleen om deze reden, worden nu onze legitieme President en zijn legitieme regering vervolgd en valselijk beschuldigd van een misdaad die ze niet hebben begaan. In het Spaanse systeem is de scheiding der machten gebrekkig, zeker op gerechtelijk niveau en is de onpartijdigheid ver te zoeken. Het resultaat is dat de nodige garanties voor een eerlijk proces ontbreken.
De leden van de Catalaanse regering beslisten collegiaal dat een deel van de Catalaanse regering naar het verhoor in Madrid zou gaan. Hierdoor zijn acht ministers in de preventief in de gevangenis beland, een beslissing die, volgens de deskundigen, vanuit juridisch oogpunt moeilijk kan verrechtvaardigd worden.
Terwijl dit in Madrid gebeurt, is het andere deel van onze regering met president Puigdemont naar Brussel gekomen. Vanuit deze ballingschap organiseren zij de strijd voor het behoud van onze instellingen, maken zij de ernstige democratische tekorten van de Spaanse staat in Europa bekend en klagen zij het misbruik van macht en de schending van de mensenrechten en politieke rechten door de Spaanse regering in Catalonië aan.
De Spaanse regering heeft een Europees aanhoudingsbevel uitgevaardigd. Het spreekt boekdelen dat de rechter in Brussel Puigdemont en de vier ministers onder voorwaarden heeft vrijgelaten terwijl de rechter in Madrid acht ministers een onvoorwaardelijke preventieve gevangenisstraf meende te moeten opleggen.

De Catalanen kregen reeds een slecht signaal te verwerken met de onvoorwaardelijke hechtenis van de voorzitters van de burgerbewegingen ANC en Omnium Cultural, Jordi Sànchez en Jordi Cuixart. Nu voegen zich daar nog meer negatieve elementen aan toe, namelijk de illegale aanhouding van de legitieme regering, het misbruik van macht en flagrante negatieve discriminatie. We zullen de Spaanse justitie verder meedogenloos en overal ter wereld aanklagen.
De Spaanse staat heeft 40 jaar zelfbestuur gedynamiteerd, het is de eerste keer dat zo iets gebeurde in het democratische Europa van de 21e eeuw, het is een regelrechte staatsgreep. De partij van de regering nl. de Partido Popular (PP) met de medeplichtigheid van de Socialistische Partij (PSOE) en Ciutadans hebben de rechtsstaat als dekmantel gebruikt om de legitieme Catalaanse regering af te zetten, het parlement te ontbinden en ons al onze bevoegdheden te ontnemen.
Nooit eerder, sinds het einde van het Franco-regime, heeft Catalonië zo’n repressie en vernedering ondergaan. De Voorzitster van het Parlement en enkele leden van het Bureau van het Parlement dienden vorige week nog voor de rechtbank te verschijnen voor verhoor, maar dat verhoor werd naar deze week uitgesteld.
Met de toepassing van artikel 155 is Catalonië slachtoffer van een echte staatsgreep geworden. De door de regering van Madrid opgelegde uitroep tot verkiezingen is illegaal volgens de Spaanse grondwet en ook volgens het statuut van autonomie; het is bovendien niet legitiem. Wij veroordelen de Europese Commissie die de toepassing van artikel 155 van de Spaanse grondwet tegen de Catalaanse instellingen heeft onderschreven en het democratische deficit dat dit met zich meebrengt derhalve dekt. Met deze houding bewijst de Europese Commissie dat ze niet ze meer is dan een club van staten , dat ze door financiële elites wordt gedomineerd en dat ze geen interesse noch voeling heeft met de menselijke en democratische rechten van de Europese burgers.
We trekken nu de straat op , kalm, beslist, vreedzaam maar absoluut vastberaden om de vrijheid van onze legitiem verkozen vertegenwoordigers en de voorzitters van de burgerbewegingen ANC en Òmnium te eisen. Wij eisen de onmiddellijke vrijlating heid en het herstel van de legitieme regering van Catalonië, die illegaal wordt verhinderd van normaal te functioneren , evenals het onmiddellijk herstel van de normale werking van al onze instellingen.

 

 

De ANC Assemblea Nacional Catalana (ANC), is een Catalaanse burgervereniging die streeft naar de vorming van een onafhankelijke Catalaanse staat. We verenigen meer dan 80.000 leden en sympathisanten en brengen mensen samen die zich, los van hun politieke of ideologische verschillen, religie of nationaliteit voor een onafhankelijke, sociale en billijke Catalaanse Republiek willen inzetten. De ANC is georganiseerd als een groot netwerk met een democratische bottom-up benadering, opdat elk lid zijn plaats in de organisatie kan vinden. We financieren ons met het lidgeld van onze leden en de merchandising van onze producten. Zo zijn we economisch en politiek onafhankelijk gebleven.


De ANC Brussel is een is lid van de ANC. Catalanen over de hele wereld, hebben geassocieerde externe verenigingen opgericht die autonome contacten leggen en verschillende punctuele acties organiseren ter gelegenheid van belangrijke gebeurtenissen en data.