Vereniging: “kzegamodà”

Platterander heeft de ambitie om het verenigingsleven te ondersteunen, bvb. door hen aan een breder publiek voor te stellen. De spits wordt afgebeten door “kzegamodà”, een groep uit Overijse begaan met de streektaal/dialect.

De bond/sociëteit “kzegamodà” :

 1. Doelstellingen :
  • De streektaal/dialect van Overijse, Eizer, Tombeek, Terlanen, Maleizen en Jezus-Eik die we beschouwen als Vlaams-Brabants roerend erfgoed, doorgeven aan de aankomende generaties en voor het nageslacht bewaren en vastleggen op duurzame gegevensdragers.
  • Door het gebruik van de streektaal de sociale omgang tussen de bewoners van Overijse en omgeving bevorderen op een plezierige en aangename wijze.
 1. Bestuur : de vereniging kiest onder haar leden een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris en een penningmeester. Juridisch worden we een feitelijke vereniging.
 1. Lidmaatschap : Iedere inwoner van hogervermelde gemeente of van Duisburg die de streektaal machtig is of haar wil leren, kan lid worden van de vereniging. Personen met een neerbuigende houding ten aanzien van de streektaal kunnen geen lid worden van de vereniging.
 1. Reglement van orde :
  • De vereniging kan vergaderen op een plaats naar keuze in de gemeente Overijse, maar bij voorkeur in een café in Eizer. In elk geval kunnen de vergadering nooit doorgaan zonder drank. Café Jokke voldoet perfect aan de voorwaarden.
  • De leden wijzen elkaar terecht bij het maken van fouten tegen de grammatica of het vocabularium van de streektaal. Concreet gaat het hier over “strepkes” zetten (bij voorkeur op een bierkaartje) bij fouten tegen de streektaal. Ieder vergaderend lid mag “teut” zeggen als hij een fout hoort. Een “secretaris” zet dan een streepje achter de naam van het blunderend lid.
  • De vergaderingen moeten altijd plaatsvinden in een ontspannen sfeer.
  • De vergaderingen vinden minstens één keer per kwartaal plaats.
  • Om de twee jaren vindt er een culturele manifestatie plaats waarop het publiek wordt uitgenodigd. Hier werden reeds enkele voorstellen gedaan en eentje is “in de maak”.
   Voorbeelden : Om de schroom bij klanten weg te nemen om spontaan de streektaal (plat vloms) te spreken in winkels in Overijse, affiches ontwerpen en verspreiden, die de winkeliers op hun ruit kunnen aanbrengen. “Waile spreike oek plat vloms”, “Waile zen meug, we zen too”
   Het organiseren van een streektaal-quiz met ploegen van de 5 gehuchten + centrum, samengesteld uit een mix van jong en oud.
   Mini-revueke maken rond recente of minder recente gebeurtenissen die Overijse en gehuchten hebben “beroerd”.
  • Het sponsoren van culturele manifestaties is toegelaten. De penningmeester houdt de stand van de inkomsten en de uitgaven bij en brengt verslag uit aan de vergadering.
  • Bij betwistingen wordt het oordeel ingewonnen van een germanist-taalkundige die de streektaal machtig is.

De nadruk van onze samenkomsten ligt op ontspanning, humor, ons vocabularium uitwisselen en vergeten woorden en uitdrukkingen, nieuw leven inblazen.

Indien interesse, contacteer ons en we houden u op de hoogte.

Het startend “comiteit” : Christine Vanhole, Greta Dumon, Bart Vanderlinden, Stefan Vanderlinden, Dirk Dewolf, Marijke De Kock, Johan Vandewalle, Karina Tastenhoye.

Openbaar onderzoek Eurostadion is van start gegaan, dien nu uw bezwaarschrift in

Er zijn momenteel twee openbare onderzoeken lopende voor het Eurostadion op parking C (grondgebied Grimbergen). Enerzijds de milieuvergunning (tot 14 januari), anderzijds de bouw aanvraag (tot 20 januari). Bezwaren kunnen enkel aangetekend of afgegeven worden met afgifte bewijs. Binnenkort zal er een lijst met belangrijkste argumenten en een template/sjabloon verschijnen op http://stadionparkingc.be/

Het gemeentebestuur van Grimbergen houdt op 4 januari een informatievergadering over de milieuvergunningsaanvraag.

meer info