Bouwcomplex Welriekendedreef – bezwaarschrift

Op de rand van Jezus-Eik – Oudergem op de Welriekendedreef zijn er plannen voor een grootschalig bouwproject. Dit bouwproject gelegen aan de bosrand van het Zoniënwoud en vlakbij het centrum van Jezus-Eik is door zijn omvang en ligging een verstedelijking en uitbreiding van de olievlek Brussel tot in Overijse. Het project omvat 100 woongelegenheden, ruime kantoorfaciliteiten en een hotel.

Het openbaar onderzoek loopt nog tot 3 november, de dorpsraad Jezus-Eik heeft een gedetaileerd bezwaarschrift opgesteld, dat u online kan ondertekenen.

Een korte samenvatting van de bezwaren van de dorpsraad Jezus-Eik:

 1. het project staat haaks op de intenties van de verschillende overheden
  1. Masterplan Jezus-Eik
  2. Horizon Plus
  3. Bosplan Vlaanderen en Brussel
  4. Vlaanderen wil een betonstop
 2. Noodzakelijke randvoorwaarden ontbreken
  1. de vele bestemmingswijzigingen die nodig zijn
  2. onvoldoende perimeter met de autostrade
  3. gebrek aan noodzakelijke nutsvoorzieningen
  4. gebrek aan parkeergelegenheid
  5. gebrek aan locatie voor laden en lossen leveranciers
  6. in- en uitrit van de ondergrondse parking geeft uit op een afrit van de autostrade
  7. geen vlotte en veilig bereikbaarheid van diensten en winkels voor de zwakke weggebruiker
 3. Nog meer verkeerschaos in de kern van Jezus-Eik
 4. Er zijn al genoeg leegstaande kantoren
 5. Ongezonde en onaangename woonomgeving
 6. Een stukje cultureel erfgoed gaat verloren
 7. het wijzigt het aanzicht van Jezus-Eik te ingrijpend

De Dropsraad besluit dat om al deze bovenliggende redenen het project niet kan worden vergund.

Pers: Het Laatste nieuws | RingTv | Nieuwsblad