GrondStroom

Beste vrienden,

Met GrondStroom is een groep ontstaan die ijvert naar- en bijdraagt tot samenwerking. Sleutelbegrippen daarbij zijn landelijkheid, Vlaamse identiteit en culturele diversiteit in een Europa der Volkeren.

platterander.vlaanderen is de stek waar belangstellenden, verenigingen en raden mekaar kunnen vinden voor de verwezenlijking van de doelstellingen.