BRIEFSCHRIJFACTIE – SCHRIJVEN TEGEN ONRECHT


Wij hopen van harte u te mogen verwelkomen op de webinar van donderdag 3 december
Met de steun van de ‘Assemblea Nacional Catalana’

Persbericht – Belangrijk nieuws
“Voormalig Vlaams parlementsvoorzitter Jan Peumans krijgt 11,5 jaren cel omdat hij in het Vlaams Parlement een stemming heeft laten doorgaan over Vlaamse onafhankelijkheid”
Een grap? Inderdaad, doch een heel cynische! Want dat is de celstraf die de Catalaanse parlementsvoorzitster Carme Forcadell in een Spaanse rechtbank heeft gekregen voor gelijkaardige feiten.

NIET ONS EUROPA!

Nadat 9 Catalaanse politieke gevangenen al 2 jaar in voorhechtenis zaten, kregen zij half oktober 2019 het onwezenlijke vonnis te horen. Celstraffen tussen de 9 en 13 jaar voor ‘opruiing’.

Voor de Europese Commissie blijft het een Spaanse interne aangelegenheid. Een dergelijk onrecht in het hart van Europa is onaanvaardbaar. Voor GrondStroom is het duidelijk. Nu meer dan ooit de voetsporen volgen van de zopas overleden volksnationalist Willy Kuijpers, meer bepaald ‘het Europa der Volkeren’.

Een hart onder de riem voor de Catalaanse politieke gevangenen

De Kerstdagen komen eraan, doch het coronavirus heeft de situatie alleen maar verergerd. De 9 gevangenen zitten in isolement alsof het ware criminelen zijn.

Vanuit ons landelijk hoekje in Vlaanderen willen wij hen laten weten dat er Vlamingen zijn die aan hen denken en mentaal wensen te steunen.

DAAROM EEN BRIEFSCHRIJFACTIE!

EEN ACTIE ‘OP AFSTAND’, MET AFTRAP OP 3 DECEMBER

PRAKTISCH
Op donderdagavond 3 december om 19u30 geeft GrondStroom de officiële aftrap. Tijdens een ‘online’ webinar ontvangt u alle praktische details voor deelname aan de briefschrijfactie. Deelnemen kan van op afstand en vanuit de luie stoel!

Hierbij de link naar de webinar van 3 december:
https://us02web.zoom.us/j/89859251725?pwd=QitkUW1DRjZCODB4bmF4WlBLOFByQT09 *

GrondStroom is bijzonder vereerd dat onze Catalaanse partner-organisatie Assemblea Nacional Catalana voor een rechtstreekse getuigenis vanuit Catalonië zorgt vanwege Anna Forn.

Anna is de dochter van Joaquim Forn, de toenmalige minister van Binnenlandse Zaken, die veroordeeld werd tot een gevangenisstraf van 10 jaar en zes maanden.

* GrondStroom maakt gebruik van de toepassing Zoom voor deze webinar. Deelnemers die Zoom voor het eerst gebruiken en graag een korte procedure ontvangen, geef een seintje via het volgende e-post adres: erik.vranken@telenet.be

“Partijen op hun woord”

Op 14 oktober worden we geacht een zinvolle stem uit te brengen op politieke partijen en hun mensen die zich kandidaat stellen om het in de gemeenteraad van Overijse en de provincieraad van Vlaams-Brabant voor het zeggen te hebben.

Deze verkiezingen zijn het moment om de kandidaten op hun beleidsintenties aan te spreken. GrondStroom organiseert daarom een verkiezingsdebat waartoe acht politieke partijen van het gemeentelijk en/of provinciaal niveau zijn uitgenodigd.

De volgende partijen bevestigden hun deelname met een vertegenwoordiging van uitzonderlijk kaliber. Danny De Kock en Tom Dehaene (CD&V), Peter Lombaert en An Moerenhout (Groen!), Dirk Dewaet (Leefbaar Overijse), Jan De Broyer en Bart Nevens (N-VA), Inge Lenseclaes (Overijse2002), Sven Willekens en Luk Van Biesen (Open Vld), Jean-Pierre Audag (Plus) Bruno Tobback (SP.a) Philip Claeys (Vlaams Belang).

Michaël Van Droogenbroeck zal als moderator zorgen voor een kort en krachtig debat dat de grondstroom blootlegt hun beleidsintenties:

 • ter versterking van het plaatselijk verenigingsleven;
 • tot behoud van het Vlaams straatbeeld in een landelijke Gordel; en
 • die bijdragen tot betrokkenheid, participatie en inburgering.

Stip alvast “Partijen op hun woord” aan in uw agenda op vrijdag 21 september om 20 uur in de bovenzaal van Ter IJse, Stationsstraat 8 te Overijse.

GrondStroom vzw wordt gevormd door belangstellende inwoners die sinds 2014 samenkomen ter ondersteuning van initiatieven (‘dragen’) die het unieke karakter van de Druivenstreek ten goede komen (‘bewegen’) en het behoud van culturele diversiteit in de hand werken (‘kleuren’).

Betoging voor de vrijheid van de Catalaanse politieke gevangenen!

Betoging voor de vrijheid van de Catalaanse politieke gevangenen, nu zondag 12 november 2017 om 12:00 in het Jubelpark 1000 Brussel

Namens GrondStroom gaan we nu zondag zeker onze zo noodzakelijke steun betuigen. We verzamelen in het hart van Brussel, in de nabijheid van de Europese zone, met als boodschap:

 • het verzuim van de EU om de Spaanse repressie aan te klagen
 • op te roepen tot vrijlating van de Catalaanse politieke gevangenen, en
 • onze steun te betuigen aan het vreedzame protest vanwege de Catalanen.

Vanuit de Druiventreek verzamelen we om 11:15 uur in station Groenendael. Om 11:37 uur stopt er een trein richting Schuman, vlakbij het Jubelpark. In groep is aan de automaat een ticket van 10 ritten het voordeligst.

Aarzel niet dit bericht te delen met vrienden en sympatisanten. Laat je niet weerhouden door het slechte weder, de Catalanen verdienen onze warme steun !

Hopelijk tot dan!

Lees hieronder de oproep van de organisatoren, Assemblea Nacional Catalana (ANC) Brussel


We trekken nu de straat op, kalm, beslist, vreedzaam maar absoluut vastberaden om de vrijheid van onze politieke gevangenen te eisen

vrijheid Catalaanse politieke gevangenen

Video 1

Video 2

Google maps

Vrijheid voor de Catalaanse politieke gevangenen!

Op 27 september 2015 koos de Catalaanse bevolking in een volledig legale verkiezing voor een volkomen legitiem parlement en regering.
Op 1 oktober vond het referendum over de onafhankelijkheid van Catalonië plaats. Die dag beleefden de Catalanen een van de dagen met de meeste sociale cohesie in hun geschiedenis: de burgers verdedigden heldhaftig de stembureaus en het referendum tegen de meest repressieve ingreep van de Spaanse politie sinds het regime van Franco. Die dag stemde het Catalaanse volk voor een onafhankelijke Catalaanse Republiek.
Op 27 oktober voerde het Catalaanse Parlement het mandaat gegeven door het Catalaanse volk bij het referendum uit en riep het de Catalaanse Republiek uit. Enkel en alleen om deze reden, worden nu onze legitieme President en zijn legitieme regering vervolgd en valselijk beschuldigd van een misdaad die ze niet hebben begaan. In het Spaanse systeem is de scheiding der machten gebrekkig, zeker op gerechtelijk niveau en is de onpartijdigheid ver te zoeken. Het resultaat is dat de nodige garanties voor een eerlijk proces ontbreken.
De leden van de Catalaanse regering beslisten collegiaal dat een deel van de Catalaanse regering naar het verhoor in Madrid zou gaan. Hierdoor zijn acht ministers in de preventief in de gevangenis beland, een beslissing die, volgens de deskundigen, vanuit juridisch oogpunt moeilijk kan verrechtvaardigd worden.
Terwijl dit in Madrid gebeurt, is het andere deel van onze regering met president Puigdemont naar Brussel gekomen. Vanuit deze ballingschap organiseren zij de strijd voor het behoud van onze instellingen, maken zij de ernstige democratische tekorten van de Spaanse staat in Europa bekend en klagen zij het misbruik van macht en de schending van de mensenrechten en politieke rechten door de Spaanse regering in Catalonië aan.
De Spaanse regering heeft een Europees aanhoudingsbevel uitgevaardigd. Het spreekt boekdelen dat de rechter in Brussel Puigdemont en de vier ministers onder voorwaarden heeft vrijgelaten terwijl de rechter in Madrid acht ministers een onvoorwaardelijke preventieve gevangenisstraf meende te moeten opleggen.

De Catalanen kregen reeds een slecht signaal te verwerken met de onvoorwaardelijke hechtenis van de voorzitters van de burgerbewegingen ANC en Omnium Cultural, Jordi Sànchez en Jordi Cuixart. Nu voegen zich daar nog meer negatieve elementen aan toe, namelijk de illegale aanhouding van de legitieme regering, het misbruik van macht en flagrante negatieve discriminatie. We zullen de Spaanse justitie verder meedogenloos en overal ter wereld aanklagen.
De Spaanse staat heeft 40 jaar zelfbestuur gedynamiteerd, het is de eerste keer dat zo iets gebeurde in het democratische Europa van de 21e eeuw, het is een regelrechte staatsgreep. De partij van de regering nl. de Partido Popular (PP) met de medeplichtigheid van de Socialistische Partij (PSOE) en Ciutadans hebben de rechtsstaat als dekmantel gebruikt om de legitieme Catalaanse regering af te zetten, het parlement te ontbinden en ons al onze bevoegdheden te ontnemen.
Nooit eerder, sinds het einde van het Franco-regime, heeft Catalonië zo’n repressie en vernedering ondergaan. De Voorzitster van het Parlement en enkele leden van het Bureau van het Parlement dienden vorige week nog voor de rechtbank te verschijnen voor verhoor, maar dat verhoor werd naar deze week uitgesteld.
Met de toepassing van artikel 155 is Catalonië slachtoffer van een echte staatsgreep geworden. De door de regering van Madrid opgelegde uitroep tot verkiezingen is illegaal volgens de Spaanse grondwet en ook volgens het statuut van autonomie; het is bovendien niet legitiem. Wij veroordelen de Europese Commissie die de toepassing van artikel 155 van de Spaanse grondwet tegen de Catalaanse instellingen heeft onderschreven en het democratische deficit dat dit met zich meebrengt derhalve dekt. Met deze houding bewijst de Europese Commissie dat ze niet ze meer is dan een club van staten , dat ze door financiële elites wordt gedomineerd en dat ze geen interesse noch voeling heeft met de menselijke en democratische rechten van de Europese burgers.
We trekken nu de straat op , kalm, beslist, vreedzaam maar absoluut vastberaden om de vrijheid van onze legitiem verkozen vertegenwoordigers en de voorzitters van de burgerbewegingen ANC en Òmnium te eisen. Wij eisen de onmiddellijke vrijlating heid en het herstel van de legitieme regering van Catalonië, die illegaal wordt verhinderd van normaal te functioneren , evenals het onmiddellijk herstel van de normale werking van al onze instellingen.

 

 

De ANC Assemblea Nacional Catalana (ANC), is een Catalaanse burgervereniging die streeft naar de vorming van een onafhankelijke Catalaanse staat. We verenigen meer dan 80.000 leden en sympathisanten en brengen mensen samen die zich, los van hun politieke of ideologische verschillen, religie of nationaliteit voor een onafhankelijke, sociale en billijke Catalaanse Republiek willen inzetten. De ANC is georganiseerd als een groot netwerk met een democratische bottom-up benadering, opdat elk lid zijn plaats in de organisatie kan vinden. We financieren ons met het lidgeld van onze leden en de merchandising van onze producten. Zo zijn we economisch en politiek onafhankelijk gebleven.


De ANC Brussel is een is lid van de ANC. Catalanen over de hele wereld, hebben geassocieerde externe verenigingen opgericht die autonome contacten leggen en verschillende punctuele acties organiseren ter gelegenheid van belangrijke gebeurtenissen en data.

 

 

StoempFestijn kleurt Catalaans

Zoals u ondertussen al wel weet, deze zondag, 29 oktober 2017, is het het jaarlijks Vlaams etentje, StoempFestijn. Er is een kleine maar belangrijke wijziging. Door voorziene, maar toch enigszins onverwachte omstandigheden zijn wij genoodzaakt om u mede te delen dat ondanks de hoog gespannen verwachtingen we toch een aartsmoeilijke en fel bediscuteerde beslissing hebben genomen. Ongetwijfeld zal u ons steekvlampolitiek en waan van de dag verwijten sturen. Het laten varen van lokale ambitie ten faveure van buitenlandse aangelegenheden opmerkingen, zullen ons deel zijn. Met pijn in ons Vlaams hart, wijzigen we het thema van dit StoempFestijn, maar met grootse bewondering en met enige afgunst kijken we wat verder dan onze navel en kadert het StoempFestijn dit jaar in teken van de historische stappen die gezet zijn naar een nieuwe onafhankelijke staat Catalonië.

Onze gastspreker, in kader van de onafhankelijkheidsverklaring van het parlement van Catalonië, is Hilde Roosens. Hilde, opgegroeid in Brussel, studeerde rechten en na 10 jaar gewerkt te hebben als advocaat, verhuisde ze naar Catalonië. Daar werd ze begeesterd door de vastberadenheid van de Catalanen i.v.m. hun onafhankelijkheidsstreven. Hierdoor is Hilde gesterkt in haar overtuiging dat een onafhankelijk Vlaanderen noodzakelijk en vooral haalbaar is. Bij haar terugkeer uit het buitenland zet ze zich nog meer in voor de Vlaamse Beweging: Ondervoorzitter Vlaamse Volksbeweging, voorzitster Vlaams Komitee Brussel engagement in VVB Brussel Vlaams Huis, Marnixring Brussel-Hoofdstad.  De tafelrede zal over Catalonië gaan, maar de link met Vlaanderen zal nooit veraf zijn.

Naast onze gastspreker zal u ook van gedachte kunnen wisselen met andere Catalonië kenners, zowel bij enkele medewerkers als bij verwachtte tafelgenoten. Om de gesprekken te stimuleren voorzien we Ter IJse van gepaste Vlaams-Catalaanse inkleding. Het weer buiten: een typisch Vlaamse, druilerige herfstdag, maar binnen een aangename Catalaanse warmte. Als aperitief voorzien we Catalaanse schuimwijn en Vlaams Rodenbach Caractère Rouge. Het menu blijft de traditionele Stoemp met Sossissen of Vlaamse Karbonade met een bier van hier (of andere dorstlesser). En dessert en koffie om af te sluiten.

Tot zondag,
vzw Grondstroom

Autodeterminació Flamenca – independència Catalana
Vlaamse zelfbeschikking – Catalaanse onafhankelijkheid

 

Stoempfestijn – zondag 29 oktober 2017 – TER IJSE

Het jaarlijkse Vlaams etentje, het Stoempfestijn, is er weer. Op zondag 29 oktober 2017 vanaf de middag, en na een extra uurtje slaap wegens winteruur, kan u uw maag vullen met typische Vlaamse gerechten en dranken. Pompoensoep, Stoemp met Sossissen, Vlaamse Karbonade met Friet , Vlaamse koffie. U bent welgekomen in Parochiezaal ‘TER IJSE’ Stationsstraat 8, 3090 Overijse. op zondag 29 oktober 2017 van 12u tot 15u.

Groot-Dilbeek, waar Vlamingen thuis zijn ...
bron foto: tijdschrift Neerlandia. Jaargang 83 (1979) via digitale bibliotheek voor de Nederlandse letteren.

in 2018 is het 40 jaar geleden dat de eerste “Overijse/Dilbeek/…, waar Vlamingen thuis zijn … ” campagne voor beroering zorgde. Dit is dan ook het thema van dit Stoempfestijn en GrondStroom zal het komende jaar regelmatig aandacht besteden aan de succesvolle actie van 40 jaar geleden. Wist u trouwens dat de eerste actie een bruine achtergrondkleur had, maar in de jaren 90 werd de campagne herhaald met een felgroene achtergrond.

Een fijne Vlaamse feestdag

Vlaamse vrienden van GrondStroom – PlatteRander, een fijne Vlaamse feestdag.

In Overijse zijn we al enkele weken geleden begonnen met het vieren van deze feestdag, zaterdag 24 juni, met een academische zitting georganiseerd door Marnixring Overijse De Vrijheijt, het Vlaams Café van onze vrienden Vlaams Komitee Druivenstreek en het festival Tropiscala. (Lees meer)

Lutgartprijs

Voor de 2e maal werd de Lutgartprijs uitgereikt. Die ging dit jaar naar Gustaaf De Broyer. De Lutgartprijs erkent personen die zich verdienstelijk maken in het behoud en bevordering van het Vlaams karakter en de landelijke eigenheid van de Groene Gordel.

Met een knipoog naar Lutgart van Tongeren, patroonheilige van de Vlaamse Beweging, die in alle nederigheid door haar volstrekte trouw aan het eigene, de machtigen van haar tijd (12e eeuw) wist te overtuigen van het belang van moedertaal en volksverbondenheid.

Gustaaf De Broyer

Gustaaf De Broyer werd gelauwerd voor zijn jarenlange trouwe dienst aan de gemeenschap van Overijse, de Sint-Martinusscholen Overijse, het parochiecentrum Ter IJse, het Sint-Ceciliakoor en altijd bereid te staan voor de noden van de lokale verenigingen, met respect voor de Vlaamse cultuur, onze moedertaal, en steeds gevoelig voor de unieke dorpsgeest hier aanwezig!

uitreiking Lutgartprijs

Na een gesmaakte introductie door Jan Goossens, voorzitter van het Vlaams Komitee Druivenstreek (VKD), werd de Lutgartprijs uitgereikt door de vorige laureaat Luk Stouffs, dit namens Marnixring Overijse De Vrijheijt en Vlaams Komitee Druivenstreek.

Lutgart Prijs 2017

 

Toch nog “Oer” – 21 juli 2017

Beste vrienden van de PlatteRander,

Het bezoek aan de tentoonstelling “Oer. De wortels van Vlaanderen” zal doorgaan op vrijdag 21 juli 2017. Voor zover het nog gevierd wordt, ontsnappen we aan de Belgische feestdag om ons in Gent te verdiepen aan “oer-degelijke” Vlaamse kunst.

MAAR, … daar blijft het niet bij! Het GrondStroom bestuur kwam recent tot de vaststelling dat ons bezoek aan “Oer” te midden van de Gentse feesten valt. Waarom zouden we na de tentoonstelling daar niet even van genieten? Tijdens de alom bekende feesten biedt het centrum van Gent elk jaar opnieuw optredens, spektakel en sfeer. Voor wie er wat in ziet, er gaat op vrijdagavond zelfs een Rondgang door: die van de Gilde van de Stroppendragers, ter nagedachtenis van de opstand van de stad Gent tegen Keizer Karel V in 1539-1540. Een stukje Gents cultureel erfgoed meepikken ligt ongetwijfeld in de lijn van GrondStroom.

Interesse? Gelieve dan uiterlijk op zondag 16 juli je deelname te bevestigen via e-post (jena.de_wilde@skynet.be) of telefoon (0474 71 48 71 – Erik Vranken).

We voorzien een busje van Veronica Cars dat zal vertrekken om 13:00 uur vanop het Stationsplein te Overijse. Per persoon kost het busje 17 euro en het groepstoegangsticket 7 euro.

Met vriendelijke groeten,
Namens vzw GrondStroom: Dirk Jena en Erik Vranken

meer info over de tentoonstelling “Oer, de wortels van Vlaanderen”:

Zaterdag 24 juni – Feest van de Vlaamse Gemeenschap te Overijse

Onze goede vrienden van vzw Vlaams Komitee Druivenstreek, vzw Marnixring Overijse ‘De Vrijheijt’ en vzw Tropiscala organiseren in samenwerking met de Gemeente Overijse een gevuld programma in teken van het Feest van de Vlaamse Gemeenschap – Vlaanderen Feest! Op zaterdag 24 juni 2017 op het Begijnhofplein in Cultuurcentrum Den Blank

 • Academische zitting (org. Marnixring Overijse ‘De Vrijheijt’)
  • verwelkoming burgemeester Dirk Brankaer en schepen van Vlaams beleid Jan De Broyer
  • Muzikaal intermezzo Quatre Brass o.l.v Roger Derongé
  • Gastspreker Hilde Roosens, jurist, voorzitter van het Vlaams Komitee Brussel (VKB),
   ondervoorzitter van de Vlaamse Volksbeweging (VVB) en voorzitter van Marnixring Brussel Hoofdstad.
  • Uitreiking van de Lutgartprijs  -Verbondenheid, authenticiteit en trouw namens Vlaams Komitee Druivenstreek en Marnixring Overijse ‘De Vrijheijt’
 • Vlaams Café (org. Vlaams Komitee Druivenstreek)
  • Streekbieren Delvaux, Prins van Horne, Charlepoeng, Rodenbach en Vlaamse Leeuw
  • Zangstonde met accordeonis
 • Gratis festival Tropiscala
  • strandvolleybaltoernooi
  • Radio Oorwood
  • The Starfighters
  • High Hi
  • Mama’s Jasje
  • Dimi & De Kasten
  • Avalonn

Feest Vlaamse Gemeenschap Flyer 2017

Oer – uitgesteld

Ons bezoek aan Oer is uitgesteld, de juiste datum delen we u zo snel mogelijk mee.

GrondStroom op zoek naar de Oer-GrondStroom.

We gaan naar Gent om er schilderijen en kunstvoorwerpen uit het Vlaanderen van de 19de en 20ste eeuw te bekijken. Ferdinand Huts heeft het de veelzeggende naam “Oer, de wortels van Vlaanderen” meegegeven, en reeds kritiek geoogst met zijn in de verf zetten van een verleden waar we terecht fier mogen op zijn.

Vandaar dat we vinden dat een dergelijk bezoek en steun aan dit lovenswaardig initiatief ten zeerste past bij de doelstellingen van GrondStroom. Deze vzw wil als nieuwe vereniging immers:

 • pluralistische samenwerking tussen verenigingen in de Druivenstreek bevorderen;
 • de Vlaams landelijke eigenheid van de Groene Gordel ondersteunen; en
 • bijdragen tot de rol van Vlaanderen in een Europa der Volkeren.

Indien er voldoende belangstellenden zijn, organiseren we een bus die ons op donderdag 25 mei naar het Patershol in Gent brengt, gevolgd door een nabespreking in een café of restaurant, en een tijdige terugkeer naar huis. Geef je ons een seintje vóór zondag 21 mei ?!

Een seintje kan door ons te contacteren. Praktische informatie wordt ten gepaste tijde meegedeeld.

meer info over de tentoonstelling: