Stoempfestijn – zondag 29 oktober 2017 – TER IJSE

Het jaarlijkse Vlaams etentje, het Stoempfestijn, is er weer. Op zondag 29 oktober 2017 vanaf de middag, en na een extra uurtje slaap wegens winteruur, kan u uw maag vullen met typische Vlaamse gerechten en dranken. Pompoensoep, Stoemp met Sossissen, Vlaamse Karbonade met Friet , Vlaamse koffie. U bent welgekomen in Parochiezaal ‘TER IJSE’ Stationsstraat 8, 3090 Overijse. op zondag 29 oktober 2017 van 12u tot 15u.

Groot-Dilbeek, waar Vlamingen thuis zijn ...
bron foto: tijdschrift Neerlandia. Jaargang 83 (1979) via digitale bibliotheek voor de Nederlandse letteren.

in 2018 is het 40 jaar geleden dat de eerste “Overijse/Dilbeek/…, waar Vlamingen thuis zijn … ” campagne voor beroering zorgde. Dit is dan ook het thema van dit Stoempfestijn en GrondStroom zal het komende jaar regelmatig aandacht besteden aan de succesvolle actie van 40 jaar geleden. Wist u trouwens dat de eerste actie een bruine achtergrondkleur had, maar in de jaren 90 werd de campagne herhaald met een felgroene achtergrond.

Een fijne Vlaamse feestdag

Vlaamse vrienden van GrondStroom – PlatteRander, een fijne Vlaamse feestdag.

In Overijse zijn we al enkele weken geleden begonnen met het vieren van deze feestdag, zaterdag 24 juni, met een academische zitting georganiseerd door Marnixring Overijse De Vrijheijt, het Vlaams Café van onze vrienden Vlaams Komitee Druivenstreek en het festival Tropiscala. (Lees meer)

Lutgartprijs

Voor de 2e maal werd de Lutgartprijs uitgereikt. Die ging dit jaar naar Gustaaf De Broyer. De Lutgartprijs erkent personen die zich verdienstelijk maken in het behoud en bevordering van het Vlaams karakter en de landelijke eigenheid van de Groene Gordel.

Met een knipoog naar Lutgart van Tongeren, patroonheilige van de Vlaamse Beweging, die in alle nederigheid door haar volstrekte trouw aan het eigene, de machtigen van haar tijd (12e eeuw) wist te overtuigen van het belang van moedertaal en volksverbondenheid.

Gustaaf De Broyer

Gustaaf De Broyer werd gelauwerd voor zijn jarenlange trouwe dienst aan de gemeenschap van Overijse, de Sint-Martinusscholen Overijse, het parochiecentrum Ter IJse, het Sint-Ceciliakoor en altijd bereid te staan voor de noden van de lokale verenigingen, met respect voor de Vlaamse cultuur, onze moedertaal, en steeds gevoelig voor de unieke dorpsgeest hier aanwezig!

uitreiking Lutgartprijs

Na een gesmaakte introductie door Jan Goossens, voorzitter van het Vlaams Komitee Druivenstreek (VKD), werd de Lutgartprijs uitgereikt door de vorige laureaat Luk Stouffs, dit namens Marnixring Overijse De Vrijheijt en Vlaams Komitee Druivenstreek.

Lutgart Prijs 2017

 

Toch nog “Oer” – 21 juli 2017

Beste vrienden van de PlatteRander,

Het bezoek aan de tentoonstelling “Oer. De wortels van Vlaanderen” zal doorgaan op vrijdag 21 juli 2017. Voor zover het nog gevierd wordt, ontsnappen we aan de Belgische feestdag om ons in Gent te verdiepen aan “oer-degelijke” Vlaamse kunst.

MAAR, … daar blijft het niet bij! Het GrondStroom bestuur kwam recent tot de vaststelling dat ons bezoek aan “Oer” te midden van de Gentse feesten valt. Waarom zouden we na de tentoonstelling daar niet even van genieten? Tijdens de alom bekende feesten biedt het centrum van Gent elk jaar opnieuw optredens, spektakel en sfeer. Voor wie er wat in ziet, er gaat op vrijdagavond zelfs een Rondgang door: die van de Gilde van de Stroppendragers, ter nagedachtenis van de opstand van de stad Gent tegen Keizer Karel V in 1539-1540. Een stukje Gents cultureel erfgoed meepikken ligt ongetwijfeld in de lijn van GrondStroom.

Interesse? Gelieve dan uiterlijk op zondag 16 juli je deelname te bevestigen via e-post (jena.de_wilde@skynet.be) of telefoon (0474 71 48 71 – Erik Vranken).

We voorzien een busje van Veronica Cars dat zal vertrekken om 13:00 uur vanop het Stationsplein te Overijse. Per persoon kost het busje 17 euro en het groepstoegangsticket 7 euro.

Met vriendelijke groeten,
Namens vzw GrondStroom: Dirk Jena en Erik Vranken

meer info over de tentoonstelling “Oer, de wortels van Vlaanderen”:

Zaterdag 24 juni – Feest van de Vlaamse Gemeenschap te Overijse

Onze goede vrienden van vzw Vlaams Komitee Druivenstreek, vzw Marnixring Overijse ‘De Vrijheijt’ en vzw Tropiscala organiseren in samenwerking met de Gemeente Overijse een gevuld programma in teken van het Feest van de Vlaamse Gemeenschap – Vlaanderen Feest! Op zaterdag 24 juni 2017 op het Begijnhofplein in Cultuurcentrum Den Blank

 • Academische zitting (org. Marnixring Overijse ‘De Vrijheijt’)
  • verwelkoming burgemeester Dirk Brankaer en schepen van Vlaams beleid Jan De Broyer
  • Muzikaal intermezzo Quatre Brass o.l.v Roger Derongé
  • Gastspreker Hilde Roosens, jurist, voorzitter van het Vlaams Komitee Brussel (VKB),
   ondervoorzitter van de Vlaamse Volksbeweging (VVB) en voorzitter van Marnixring Brussel Hoofdstad.
  • Uitreiking van de Lutgartprijs  -Verbondenheid, authenticiteit en trouw namens Vlaams Komitee Druivenstreek en Marnixring Overijse ‘De Vrijheijt’
 • Vlaams Café (org. Vlaams Komitee Druivenstreek)
  • Streekbieren Delvaux, Prins van Horne, Charlepoeng, Rodenbach en Vlaamse Leeuw
  • Zangstonde met accordeonis
 • Gratis festival Tropiscala
  • strandvolleybaltoernooi
  • Radio Oorwood
  • The Starfighters
  • High Hi
  • Mama’s Jasje
  • Dimi & De Kasten
  • Avalonn

Feest Vlaamse Gemeenschap Flyer 2017

Oer – uitgesteld

Ons bezoek aan Oer is uitgesteld, de juiste datum delen we u zo snel mogelijk mee.

GrondStroom op zoek naar de Oer-GrondStroom.

We gaan naar Gent om er schilderijen en kunstvoorwerpen uit het Vlaanderen van de 19de en 20ste eeuw te bekijken. Ferdinand Huts heeft het de veelzeggende naam “Oer, de wortels van Vlaanderen” meegegeven, en reeds kritiek geoogst met zijn in de verf zetten van een verleden waar we terecht fier mogen op zijn.

Vandaar dat we vinden dat een dergelijk bezoek en steun aan dit lovenswaardig initiatief ten zeerste past bij de doelstellingen van GrondStroom. Deze vzw wil als nieuwe vereniging immers:

 • pluralistische samenwerking tussen verenigingen in de Druivenstreek bevorderen;
 • de Vlaams landelijke eigenheid van de Groene Gordel ondersteunen; en
 • bijdragen tot de rol van Vlaanderen in een Europa der Volkeren.

Indien er voldoende belangstellenden zijn, organiseren we een bus die ons op donderdag 25 mei naar het Patershol in Gent brengt, gevolgd door een nabespreking in een café of restaurant, en een tijdige terugkeer naar huis. Geef je ons een seintje vóór zondag 21 mei ?!

Een seintje kan door ons te contacteren. Praktische informatie wordt ten gepaste tijde meegedeeld.

meer info over de tentoonstelling:

Vereniging: “kzegamodà”

Platterander heeft de ambitie om het verenigingsleven te ondersteunen, bvb. door hen aan een breder publiek voor te stellen. De spits wordt afgebeten door “kzegamodà”, een groep uit Overijse begaan met de streektaal/dialect.

De bond/sociëteit “kzegamodà” :

 1. Doelstellingen :
  • De streektaal/dialect van Overijse, Eizer, Tombeek, Terlanen, Maleizen en Jezus-Eik die we beschouwen als Vlaams-Brabants roerend erfgoed, doorgeven aan de aankomende generaties en voor het nageslacht bewaren en vastleggen op duurzame gegevensdragers.
  • Door het gebruik van de streektaal de sociale omgang tussen de bewoners van Overijse en omgeving bevorderen op een plezierige en aangename wijze.
 1. Bestuur : de vereniging kiest onder haar leden een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris en een penningmeester. Juridisch worden we een feitelijke vereniging.
 1. Lidmaatschap : Iedere inwoner van hogervermelde gemeente of van Duisburg die de streektaal machtig is of haar wil leren, kan lid worden van de vereniging. Personen met een neerbuigende houding ten aanzien van de streektaal kunnen geen lid worden van de vereniging.
 1. Reglement van orde :
  • De vereniging kan vergaderen op een plaats naar keuze in de gemeente Overijse, maar bij voorkeur in een café in Eizer. In elk geval kunnen de vergadering nooit doorgaan zonder drank. Café Jokke voldoet perfect aan de voorwaarden.
  • De leden wijzen elkaar terecht bij het maken van fouten tegen de grammatica of het vocabularium van de streektaal. Concreet gaat het hier over “strepkes” zetten (bij voorkeur op een bierkaartje) bij fouten tegen de streektaal. Ieder vergaderend lid mag “teut” zeggen als hij een fout hoort. Een “secretaris” zet dan een streepje achter de naam van het blunderend lid.
  • De vergaderingen moeten altijd plaatsvinden in een ontspannen sfeer.
  • De vergaderingen vinden minstens één keer per kwartaal plaats.
  • Om de twee jaren vindt er een culturele manifestatie plaats waarop het publiek wordt uitgenodigd. Hier werden reeds enkele voorstellen gedaan en eentje is “in de maak”.
   Voorbeelden : Om de schroom bij klanten weg te nemen om spontaan de streektaal (plat vloms) te spreken in winkels in Overijse, affiches ontwerpen en verspreiden, die de winkeliers op hun ruit kunnen aanbrengen. “Waile spreike oek plat vloms”, “Waile zen meug, we zen too”
   Het organiseren van een streektaal-quiz met ploegen van de 5 gehuchten + centrum, samengesteld uit een mix van jong en oud.
   Mini-revueke maken rond recente of minder recente gebeurtenissen die Overijse en gehuchten hebben “beroerd”.
  • Het sponsoren van culturele manifestaties is toegelaten. De penningmeester houdt de stand van de inkomsten en de uitgaven bij en brengt verslag uit aan de vergadering.
  • Bij betwistingen wordt het oordeel ingewonnen van een germanist-taalkundige die de streektaal machtig is.

De nadruk van onze samenkomsten ligt op ontspanning, humor, ons vocabularium uitwisselen en vergeten woorden en uitdrukkingen, nieuw leven inblazen.

Indien interesse, contacteer ons en we houden u op de hoogte.

Het startend “comiteit” : Christine Vanhole, Greta Dumon, Bart Vanderlinden, Stefan Vanderlinden, Dirk Dewolf, Marijke De Kock, Johan Vandewalle, Karina Tastenhoye.

Openbaar onderzoek Eurostadion is van start gegaan, dien nu uw bezwaarschrift in

Er zijn momenteel twee openbare onderzoeken lopende voor het Eurostadion op parking C (grondgebied Grimbergen). Enerzijds de milieuvergunning (tot 14 januari), anderzijds de bouw aanvraag (tot 20 januari). Bezwaren kunnen enkel aangetekend of afgegeven worden met afgifte bewijs. Binnenkort zal er een lijst met belangrijkste argumenten en een template/sjabloon verschijnen op http://stadionparkingc.be/

Het gemeentebestuur van Grimbergen houdt op 4 januari een informatievergadering over de milieuvergunningsaanvraag.

meer info

Vrolijk kerstfeest!

Kerstmis is de tijd van het jaar van kerstbomen, pakjes, kerstmannen, foute truien en kerstmarkten. Ieder jaar nog een schepje glitter meer van wat ooit een vrome herdenking van de geboorte van Jezus was. Maar het feest gaat terug op een heidens feest: Joelfeest, de winterzonnewende.

Wat uw reden om te feesten ook mag zijn, namens vzw GrondStroom en de medewerkers van PlatteRander, een vrolijk Kerstfeest.

Stoempfestijn terug van weggeweest

Nu zondagmiddag 13 november is iedereen uitgenodigd in “Ter IJse” te Overijse voor een of meerdere porties stoemp met sossissen en/of karbonade met friet.

Het etentje wordt georganiseerd ten voordele van een vernieuwde Vlaamse samenwerking van allen die de Vlaamse en landelijke verankering van de Rand rond Brussel nastreven én begaan zijn met een volkse autonomie die garant staat voor de culturele rijkdom van Europa.

Daartoe wordt door de vzw GrondStroom het communicatienetwerk en mediaplatform ‘De PlatteRander’ontwikkeld. Statutair is immers overeengekomen dat GrondStroom:

 • voorstander is van een zelfstandig Vlaanderen als lidstaat van een Europa der vrije volkeren;
 • zich tot doel stelt het Vlaams, groen en landelijk karakter van de Druivenstreek en de Rand te vrijwaren; en
 • daartoe een inspirerende rol wil spelen gericht op verjonging en verruiming van het verenigingsleven.

Vind je deze doelstellingen belangrijk voor het behoud van een warm nest in een mensgericht Europa, aarzel dan niet om met familie en vrienden aan deze dis aan te schuiven. Zulke gelegenheden om eens bij te praten over een Vlaamse zaak die ons allen ten harte gaat worden immers schaarser met de dag !

Stoempfestijn-2016-versie-4-kleur-zonder-VU